Veøya

Omtrent 800 år tilbake i tid var Veøya en viktig kaupang – kjøpstad – takket være sin strategiske beliggenhet når det gjaldt båttrafikk. Veøya ligger i skjæringspunktet mellom veiene som ble brukt for å reise mot Åndalsnes og Østlandet eller Nidaros, og ble derfor et naturlig knutepunkt for reisende med vikingskip.

Nedgangstid på Veøya

I middelalderen hadde Veøya trolig 350-400 innbyggere. Veøyas storhetstid som kirkelig, økonomisk og politisk by gikk gradvis mot slutten ettersom svartedauden gjorde sitt inntog på 1500-tallet. I tillegg ble handels- og fiskevirksomheten flyttet mot utkantene av øya, til fiskeværene.

Hjem for prestegjeldet

Veøya som øy forble allikevel viktig i Romsdal, med Norges rikeste og største prestegjeld.
Mellom 1600-tallet og 1890-årene bodde kun prestefamilien med tjenere på Veøya – prestegården som i dag er åpen for besøkende.
Det står nå en middelalderkirke, kirkegård, prestegård med våningshus, og tre andre bygninger igjen på øya.

Man kan besøke Veøya fritt, via øyas egen kai. Fra mai til oktober tilbys omvisninger etter avtale.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: