Molde Domkirke

Domkirken i Molde kan nesten sies å være heldig som har overlevd - de to første kirkene som sto der Molde Domkirke nå står, brant ned. Igjen av dem er et gammelt trekors og et alter, "Påskemorgen", malt av kunstner og billedhugger Axel Ender. Nå står kirken med sine to skip og kobberkledte tårn som et gotisk monument blant ildrøde rosehager.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: